شرکت آتیه ساز زندگی شایسته؛ مشاور شایستگی


شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته در جایگاه برند زیرمجموعه Mafi Group در حوزه خدمات مهندسی از جمله مشاوره‌، طراحی و نظارت در صنعت ساختمان و صنایع سبک و سنگین شامل چهار گرایش اصلی (معماری-سازه-مکانیکال-الکتریکال) و خدمات تکمیلی آن از جمله خدمات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) طراحی و پایدار سازی گود، شهرسازی، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی، طراحی شهری و ارائه مطالعات پدافندی فعالیت می نماید. این مهندسین مشاور در بدو تاسیس و در ابتدا فعالیت خود را با تمرکز در زمینه طراحی معماری و سازه و خدمات مشاوره و نظارت  آغاز نمود.


آتیه ساز زندگی شایسته با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و پشتوانه‌ی علمی و تجربی شناخته شده، با استفاده از آخرین روش های فن آوری و مهندسی و استانداردهای بین‌المللی و تاکید بر اصل رضایت مشتری از بدو تاسیس، نیازهای مهندسی و مشاوره صنعتی کشور را مرتفع و در تعاملی پایدار با کارفرمایان و شرکت های همکار، راه کارهایی نوین، اصولی و اجرایی را جهت رفع معضلات صنایع مختلف ارائه نموده و توانسته است اعتماد و اعتبار قابل ملاحظه ای را در صنعت ساختمانی کشور کسب نموده و موفق به ارائه خدمات گسترده تر و با کیفیت بالاتر برای مشتریان شود.


 توسعه و بالندگی از طریق بازنگری اهداف، تدوین برنامه‌ها، اولویت‌بندی فعالیت‌ها و بهبود مستمر سرلوحه و خط مشی شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته در طول بیش از 15 سال فعالیت بوده و دستیابی به این اهداف همواره نیازمند ترویج فرهنگ حفظ و بهبود ارزش‌ها و اصول اخلاقی و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی است.


مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته با هدف توسعه دانش فنی و انتقال فن آوری های جدید اقدام به عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های معتبر داخلی نموده و همواره آماده برقراری ارتباط با صاحب نظران و فعالین در حوزه صنعت و ساختمان می باشد.

شرکت آتیه ساز زندگی شایسته؛ مشاور شایستگی شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته در جایگاه برند زیرمجموعه Mafi Group در حوزه خدمات مهندسی از جمله مشاوره‌ ، طراحی و نظارت در صنعت ساختمان و صنایع سبک و سنگین شامل چهار گرایش اصلی (معماری-سازه-مکانیکال-الکتریکال) و خدمات تکمیلی آن از جمله خدمات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) طراحی و پایدار سازی گود، شهرسازی، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی، طراحی شهری و ارائه مطالعات پدافندی فعالیت می نماید. این مهندسین مشاور در بدو تاسیس و در ابتدا فعالیت خود را با تمرکز در زمینه طراحی معماری و سازه و خدمات مشاوره و نظارت آغاز نمود. آتیه ساز زندگی شایسته با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و پشتوانه‌ی علمی و تجربی شناخته شده، با استفاده از آخرین روش های فن آوری و مهندسی و استانداردهای بین‌المللی و تاکید بر اصل رضایت مشتری از بدو تاسیس ، نیازهای مهندسی و مشاوره صنعتی کشور را مرتفع و در تعاملی پایدار با کارفرمایان و شرکت های همکار، راه کارهایی نوین ، اصولی و اجرایی را جهت رفع معضلات صنایع مختلف ارائه نموده و توانسته است اعتماد و اعتبار قابل ملاحظه ای را در صنعت ساختمانی کشور کسب نموده و موفق به ارائه خدمات گسترده تر و با کیفیت بالاتر برای مشتریان شود. توسعه و بالندگی از طریق بازنگری اهداف، تدوین برنامه‌ها، اولویت‌بندی فعالیت‌ها و بهبود مستمر سرلوحه و خط مشئ شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته در طول بیش از 15 سال فعالیت بوده و دستیابی به این اهداف همواره نیازمند ترویج فرهنگ حفظ و بهبود ارزش‌ها و اصول اخلاقی و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی است. مهندسین مشاور آتیه ساز زندگی شایسته با هدف توسعه دانش فنی و انتقال فن آوری های جدید اقدام به عقد قرارداد بلندمدت با شرکت های معتبر داخلی و خارجی نموده و همواره آماده برقراری ارتباط با صاحب نظران و فعالین در حوزه صنعت و ساختمان می باشد.