چارت سازمانی

مهندس حمید رضا مافی​

مهندس حمید رضا مافی

رئیس هیئت مدیره
مهندس پویان مافی

مهندس پویان مافی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس نصرت‌اله صفری

مهندس نصرت‌اله صفری

مدیر منابع انسانی

مهندس فرشید اصغری اصل

مهندس فرشید اصغری اصل

مدیر فنی
مهندس اعظم مافی

مهندس اعظم مافی

مدیر صنایع چوب

مهندس اسماعیل براتی

مدیر کارخانه
مهندس حسین مرادی

مهندس حسین مرادی

مدیر اجرایی

مهندس پرنیان مافی

مهندس پرنیان مافی

مدیر نساجی و عضو هیئت مدیره
مهندس یونس خالندی

مهندس یونس خالندی

مدیر آی‌تی (بلاکچین)

خانم مهناز نوروزی

خانم مهناز نوروزی

مدیر مالی
مهندس مهتا مختاری

مهندس مهتا مختاری

مدیر روابط عمومی

مهندس نازنین کیوان

مهندس نازنین کیوان

مدیر واحد طراحی
مهندس مهدی امینی

مهندس مهدی امینی

مدیر واحد تاسیسات