پوشاک شایسته

 

پوشاک مردم جامعه با استفاده از مجموعه علائم مادی، نظام ارتباطی‌فرهنگی ویژه‌ای را در میان آنان برقرار می‌کند. گاهی ارزش‌های نمادین موجود در جوامع گوناگون در قالب لباس افراد، نمایان می‌شود و نقش مهم و برجسته‌ای در پاسداری از هویت اجتماعی و فرهنگی آنها و دوام بخشیدن بدان در طول زندگی نسل‌ها ایفا می‌کند. در جامعه امروز کارکرد اجتماعی، فرهنگی و نمادین پوشاک، برجسته‌تر شده و لباس، بیش از هر چیز نشان‌دهنده هویت انسانی‌اجتماعی است.

 

با چنین تعریفی MAFI GROUP پس از بخش مسکن و خوراک در صدد برآمد تا طراحی و تولید پوشاک شایسته تمامی اقشار جامعه را به عنوان سومین دسته از نیازهای اساسی بشر در دستور کار خود قرار دهد. از آنجایی که «شایستگی برای همه»، باور بنیادی گروه مافی است، راه‌اندازی دپارتمان صنایع نساجی و پوشاک یکی از اهداف مهم این گروه به حساب می‌آید. با این رویکرد افرادی که در مسکن شایسته ساکن هستند و از خوراک شایسته تناول می‌کنند، بی‌تردید سزاوار تن‌پوشی شایسته خواهند بود.

 

تاکنون بر همگان روشن شده که گروه مافی قدرت ورود به صنایع مختلف را دارد و پس از حضور در حوزه پوشاک، گروه مافی می‌تواند جایگاه سردمداری در سبک زندگی امکانات هتلینگ صنعت ساختمان کشور را از آن خود کند. چراکه افزون‌بر ریشه‌هایی قوی در سه حوزه نیازهای اساسی بشر، توانایی ایجاد چرخه مالی قدرتمند و در پی آن کارآفرینی برای جوانان را در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر مشتریان و کاربران محصولات و سازه‌های گروه مافی از این پس عضو خانواده بزرگ و توانمند مافی محسوب می‌شوند و گروه مافی با تمامی توان در راستای رفع نیازهای خانواده خود به شکلی شایسته گام برخواهد داشت.

 

برای درک عملکرد اجتماعی و فرهنگی پوشاک شایسته در هویت‌بخشی به اعضای جامعه اشاره به این نکته کافی است که رفاه و شایستگی برازنده تمامی اقشار جامعه است و گروه مافی به بهترین شکل ممکن آن را به شما هدیه می‌دهد.

 

 

کارخانه نساجی UniTex